Transport sanitarny COVID-19

Działamy kompleksowo

Transport sanitarny COVID-19 dla osób chorych i podejrzanych o zakażenie SARS-CoV powinien zapewniać minimalizację ryzyka przenoszenia wirusa na załogę ambulansu i elementy wyposażenia pojazdu, przy uwzględnieniu przede wszystkim kropelkowej drogi szerzenia się zakażenia. W tym celu:

  • cała załoga ambulansu wyposażona jest w środki ochrony osobistej, takie jak fartuch, rękawiczki, gogle, maskę filtrującą klasy FFP2/FFP3,
  • kierowca i członek zespołu siedzący na miejscu obok zapewnioną mają fizyczną izolację od osoby chorej w postaci wewnętrznej przegrody zainstalowanej w ambulansie,
  • chory przewożony jest w masce,
  • utrzymywane są zasady minimalizujące ryzyko transmisji zakażenia między osobami znajdującymi się w ambulansie.

 

transport sanitarny covid-19

Działania podejmowane po zakończeniu transportu chorego

Po przeprowadzeniu transportu osoby chorej na COVID-19 podejmowane są następujące działania:

  • przewietrzenie kabiny ambulansu,
  • czynności związane z myciem ambulansu wykonywane przez osoby pracujące w środkach ochrony osobistej,
  • usunięcie z ambulansu wszelkich jednorazowych elementów wyposażania lub przypadkowo w nim pozostawionych, z którymi miała styczność osoba chora,
  • przeprowadzenie dekontaminacji ambulansu zgodnie z ustalonymi procedurami, z uwzględnieniem noszy do transportu chorego, klamek, przycisków, uchwytów oraz często dotykanych przycisków sprzętu łączności.

Do dezynfekcji powierzchni stosowane są środki o szerokim zakresie działania, które obok działania bakteriobójczego, grzybobójczego i prątkobójczego obejmują także potwierdzone i udokumentowane działanie wirusobójcze.