Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa zapoznają z ogółem czynności podejmowanych w celu ratowania życia poszkodowanego będącego w stanie zagrożenia zdrowia do czasu przybycia wykwalifikowanych służb medycznych. Standardowe kursy składają się z teorii połączonej z praktycznymi ćwiczeniami.

Podczas tego typu instruktażu każdy z uczestników zdobywa wiedzę o prostych czynnościach wykonywanych przed przybyciem ratowników oraz dowiaduje się, czym jest RKO, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa i jak ją prawidłowo przeprowadzać oraz w prosty sposób sprawdzać podstawowe funkcje życiowe osoby poszkodowanej.

mężczyzna unoszący rękę

Organizowanie szkoleń

Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić w swojej firmie analizę zagrożeń mogących się pojawić w zakładzie pracy oraz informować o nich swoich pracowników. Musi on również przekazać instrukcje dotyczące zasad postępowania w przypadkach awarii oraz innych sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia.

Kodeks pracy nakłada na niego również obowiązek zorganizowania kursu pierwszej pomocy dla co najmniej jednego pracownika w danym zakładzie pracy, a także zapewnienia swoim podwładnym podstawowych środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w firmie oraz udostępnienia listy osób przeszkolonych w tym zakresie.
Są one odpowiedzialne zarówno za organizację pomocy, jak i wyposażenie firmowej apteczki.
Do tematu szkolenia pracowników w tym zakresie należy podejść bardzo rzetelnie i powierzyć to zadanie specjalistycznej firmie z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą gwarantującą wywiązanie się ze wszystkich stawianych przed nią zadań. Natomiast jego zakres powinien być każdorazowo dostosowany do realiów panujących w danym zakładzie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych partnerów oraz klientów, jako Podmiot Medyczny TRANSMED, podjęliśmy współpracę z firmą BorGrupa Agencja Ochrony Osobistej i Jednostka Szkoleniowa.

Aktualnie mamy możliwość zaoferować Państwu szeroką gamę szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, w tym również rzadko spotykane szkolenia z zakresu ochrony własnej. Wszystkie szkolenia i zabezpieczenia fizyczne są realizowane przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczne przeszkolenie.
Więcej informacji na temat naszego partnera możecie Państwo znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/borgrupa